Om oss

Vår affärsidé är att bidra till att skapa ett samhälle där det fungerar att arbeta,  ha en meningsfull fritid och även ha tid för sig själv. Det ska vara kul att gå till jobbet och det ska vara skönt att komma hem! En hållbar vardag för människan, helt enkelt. 

Vi på SmartaVal vill bidra till ett tryggt och friskt arbetsliv. Vi tror på att människor ska kunna arbeta, få ihop sin tillvaro och kunna vara friska medan de gör det. Mår medarbetarna bra så presterar de bra och företaget går bättre.  Vi ser arbetstiden och tiden efter 5 som en helhet och vill bidra till att den fungerar på bästa sätt. Vi vet att det avspeglar sig på arbetet hur man mår hemma. Och tvärt om.  


Vad vi säljer är TID och HÅLLBARHET.  Ett rent hem får man på köpet. Vi kallar det HR benefits.


Tid genom att få större möjligheter att hinna göra det man tycker om och mår bra av, som inte går att köpa för pengar. Att få tid för sig själv, reflektion och att t ex umgås med familj och vänner, njuta av naturen eller annat som man mår bra av


Verktygen för att uppnå detta är avlastning med  vardagliga sysslor - hushållsnära tjänster - och metoder för att hinna reflektera och ändra beteenden för ett hållbarare liv.


Mila Viniavska, VD och grundare:

"Min idé är att arbeta med att eliminera det som skapar stress. Vi ska bidra till ett smartare vardagspussel för våra kunder. Livet ska rymma både barn, relationer, boende, drömmar och en mängd vardagsmåsten.

Idén till SmartaVal föddes ur min egen livssituation. Jag hade själv svårt att hinna med allt och kände ibland att energin inte räckte till. Statistiken visar att 80% av befolkning känner likadant. Lösningen? Jag startade ett "allserviceföretag"!  Jag ville göra en insats för att hjälpa människor att minska stressen och hitta sätt att leva smartare.


Vi började med fokus på privatpersoner. Vi vill ta ett större steg och  arbeta genom företag för att hjälpa många medarbetare till större balans mellan arbete och fritid. Fint hemma  får man på köpet!"

Om SmartaVal AB

SmartaVal AB startade 2012 som ett alltjänstföretag. Då låg hushållsnära tjänster i fokus, men vi har alltid strävat efter mer än städade hem. Vi arbetar för hållbara människor som helhet. 

Prins Daniels Fellowship 2019. SmartaVal är stipendiat.

Vår vision internt och externt är att skapa en bättre vardag för människor. Vi vill att våra anställda jobbar med passion, driv och kundfokus och vi är arbetar för att leva som vi lär och att värna om våra anställda. Stolta medarbetare är stolta över det de gör och för att uppnå detta krävs att man satsar på personalen.


Dessa tankar tillsammans med vårt kvalitetstänkande har belönat oss med ett flertal utmärkelser, bl a:

Clean Bright Awards 2019 och 2020. Finalist som Årets Glansföretag

HR Galan 2020, Sveriges HR Förening. Finalist som  Årets Ledarskapsprofil

Prins Daniels Fellowship 2019. Stipendiat

Arbetsmiljöpeppen 2019, Prevent 

Årets VD 2019, Motivation.se, Finalist

Women Entrepreneur Award 2019, Women Alliance, Finalist
Gasellföretag 2018. Dagens IndustriUtmärkelser

Vi arbetar med FNs globala mål

SmartaVal arbetar med fem av de sjutton globala målen som satts upp av FN; nummer 3, 5, 8, 12 och 17. 

Vi vill engagera så många företag som möjligt att arbeta aktivt med måluppfyllnad och hållbar utveckling och med våra tjänster ökar era möjligheter att uppfylla dem.

Delmål 3.4 syftar till att arbeta med förebyggande insatser för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. Vi bidrar till företagets utmaningar att

  • få hållbara och nöjdare medarbetare
  • förmåner/lönesättning för motivation och prestation
  • minska sjuktalen och kostnader


Det resulterar i bl a ökad lönsamhet och effektivitet.

Delmål 5.4 strävar mot att obetalt omsorgs- och hushållsarbete ska erkännas och värdesättas genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen. 

Stressrelaterade psykisk ohälsa drabbar främst kvinnor, som löper 41% högre risk bla genom obalans mellan arbete och familjeliv pga av s k dubbelarbete. 


Med våra hushållsnära tjänster som löneförmån avlastas de i vardagen. 

Delmål 8.8 syftar till att skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.”


Genom att anlita oss som leverantör bidrar företagen till att erbjuda trygga anställningar med kollektivavtal, arbetstillfällen och integration i svenska samhället till en bransch bestående av till stor del kvinnliga migranter.

Delmål 12.6  handlar bl a om strävan efter att uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och till hållbarhetsredovsining. 


Vi strävar efter att arbeta med miljön i fokus i utförande av våra tjänster och att använda material och metoder som värnar miljön samt uppmuntra våra kunder och partners att göra samma sak.

Delmål 17.16 strävar efter att med partnerskap mellan flera parter som utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås.


Vi vill genom samarbete bidra till att fler företag arbetar proaktivt och förebyggande, där vi gemensamt lyfter varandra som goda förebilder.

Våra samarbetspartners

Sustain4

Anna Ahrenfelt / Sustain4

Företaget Sustain4 startade 2015 och har skapat tjänsten Sustain You. De är övertygade om att det finns mycket i vardagen vi kan göra någonting åt. Och att det är viktigt att vi ständigt gör medvetna val, även i det lilla. Många små förändringar gör stor skillnad. Deras ambition är att bidra med inspiration, kunskap och tips om hur du praktiskt kan tillämpa dessa i din egen vardag.


Sustain You är en plattform för dig som vill förändra din vardag. För dig som längtar efter mindre stress, mer mening och god hälsa. Du får kunskap och inspiration som du med enkla metoder och övningar använder i ditt förändringsarbete. Allt baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är experter på förändringsarbete och riktar oss både till dig som individ och till dig som arbetsgivare. I paketet SmartaVal + erbjuds SustainYou Premium.


Sustain Change för företag

Programmet Sustain Change är anpassat för företag och förändringsarbete.


Anna Ahrenfelt, VD & grundare:
Anna är civilekonom men insåg tidigt i arbetslivet att det som intresserar henne på riktigt är människor. Hon har varit både anställd och drivit eget konsultföretag. Den gemensamma nämnaren har varit utveckling av verksamhet genom utveckling av människor och grupper.


Mindfulness Center

Mindfulnesscenter (MFC) är Sveriges ledande utbildare inom mindfulness. De skräddarsyr utbildningspaket för större grupper, företag och organisationer.


Som första svenska företag erbjuder de sedan 2010 webbaserade utbildningar.  MFC är ledande i Sverige vad gäller att ta fram produkter för mindfulnessträning. Bland annat erbjuder de Sveriges mest använda träningsprogram i mindfulness "Här & Nu" samt ett ytterligare tiotal e-kurser. 


De riktar sig såväl till privatpersoner som till anställda inom vården liksom till ledare och medarbetare inom yrkes- och föreningslivet.  Skolan är ett viktigt arbetsområde. De utbildar kontinuerligt handledare och instruktörer inom mindfulness, samarbetar med forskare, genomför föreläsningar samt producerar digitala kurser.


Mindfulness på grupp- och organisationsnivå

Det går också att boka in föreläsningar och e-kurser med syfte att ge värdefulla praktiska redskap för att skapa balans och även att hantera stress i arbetsrelaterade situationer och privat. 


Ola Schenström, VD och grundare:

MFC grundades 2007 av Ola Schenström. Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin. Han är en av Sveriges ledande experter på mindfulness, utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen. 

Ola Schenström / Mindfulness Center